Garantiiaeg

Garantiiaeg

Kaks aastat toote talitlushäirete ja lekkimise korral.

Pikendatud 5-aastane lekkegarantii kraanidele, mis tilguvad tila juurest.

Garantii alla kuuluva nõudega seotud kulutused.

Garantiiaja jooksul esitatud kaebuste korral katab Damixa paigaldaja/seadistaja töö ja lisatarvikute/-osadega seotud ning toote vahetamiseks tehtud kulutused. Enne tööde alustamist peab Damixa kinnitama kaebuse ja teenusepalve.

Varuosade või kvalifitseeritud tehniku saatmine garantiiga seotud parandustööde raames.

Olenevalt küsimuse all olevast tootest või teenusest, võib garantii katta kas varuosa/-toote transpordikulud, Damixa enda tehniku töökulud või Damixa toodetega tutvunud ja parandustööks määratud vee-, kütte- ja sanitaartehniku töökulud.

Edasimüüjad peavad enne garantii alla kuuluvate meetmete rakendamist võtma ühendust Damixaga.

Edasimüüja peab enne garantii alla kuuluvate paranduste määramist võtma ühendust Damixaga. Garantii alla kuuluvaid parandusi võib teostada alles pärast seda, kui Damixa on taotluse heaks kiitnud.  

Garantiiga seotud nõude esitamisel tuleb esmalt võtta ühendust edasimüüjaga.

Damixa tootega ilmneva kaebuse korral tuleb esmalt võtta ühendust toote müünud edasimüüjaga. Selle garantiiga seotud probleemide korral tegutseb Damixa nimel edasimüüja.Damixa kogenud teenindusmeeskond teenindab kogu riiki ja on alati saadaval, et vastata küsimustele või pakkuda tehnilist tuge seoses selle garantii alla kuuluvate nõuetega.

Garantiipiirangud

1.    See garantii ei kata kahjustusi, mis on tingitud toote valesti paigaldamisest või vee halvast kvaliteedist.
2.    Kõik kraanid tuleb paigaldada külmumiskindlasse keskkonda. Garantii ei kata külmumisega seotud kahjustusi.
3.    Garantii ei kata toote valesti hooldamisest või selle tegemata jätmisest tingitud kahjustusi.