Damixa garantiitingimused

OÜ Hals Interiors annab Damixa toodetele garantii vastavalt käesolevatele garantiitingimustele. Käesolevad tingimused kehtivad OÜ Hals Interiors`i poolt imporditud ja müüdud füüsilistele toodetele.
Käesolevatest garantiitingimustest tulenev garantii ei välista kliendi mistahes kehtivatest õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamist.

 Viieaastane (5) garantii

Käesoleva garantiiga on tootel ilmnenud valmistamis-, materjali-, ja konstruktsioonipuuduste puhul  kliendil õigus nõuda toote tasuta parandamist või välja vahetamist juhul, kui parandamine ei anna soovitud tulemusi.

Kümneaastane (10) saadavuse garantii Damixa segistite varuosadele

Käesoleva garantiiga tagatakse toodete komponentide ning varuosade saadavuse vähemalt kümne (10) aasta jooksul alates toote tehasemarkeeringul olevast valmistamisajast (aasta/kuu). Antud garantii ei hõlma endas  muid võimalikke kulusid (nt paigaldamine, remont jne), vaid tagab varuosade kättesaadavuse.

Garantiitugi

OÜ Hals Interiors pakub oma klientidele garantiituge, mis hõlmab endas kliendi pretensioonide menetlemist ning asjakohast nõustamist probleemide ilmnemisel. Vajadusel on võimalik teha väljakutse garantiiremondiks, mille jooksul tehakse ka kindlaks kas ilmnenud probleem kuulub garantii alla. Vastasel juhul on siiski kliendil võimalik kasutada remonditeenuseid ning osta varuosasid vastava tasu eest.

Veast teavitamine


Veast teavitamisel on oluline täpsustada ostukuupäev ning esitada ostutšekk. Seejärel on võimalik kokku leppida vea kõrvaldamise aeg ja viis. Ostutšeki puudumisel pole võimalik garantiid teostada.


Garantiiremonti puudutavates küsimustes palume pöörduda:
 
Põhja-Eestis ja saartel
OÜ Hals Interiors
Kadaka 42H, Tallinn
hals@hals.ee
tel: 71 51 400

Lõuna-Eestis (Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Viljandimaa)
AS Hals Trading-T
Tähe 129C, Tartu
halstartu@hals.ee
tel: 730 1632
 
Garantii piirangud


Käesolevad garantiitingimused kehtivad vaid Damixa segistitele, millel on originaalosad ning mida on kasutatud ja hooldatud vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendile.

Garantii ei kata vigu, mis on põhjustatud toote valest või puudulikust paigaldusest, hooldusest, kasutamisest, remondist vms tootevälistest põhjustest, mis on tekkinud peale toote tarnimist. Garantii ei kata ka vee kvaliteedist tulenevaid vigu, normaalset kulumist ja amortisatsiooni.


Garantii ei laiene tootega mitteseotud kuludele ja kahjudele, mis on tekkinud seoses toote rikkega.
Garantiiremondi korras ei teostata toote kasutusjuhendis soovitatud hooldustöid (toote puhastamine, reguleerimine) jm lisatöid.


Damixa toodete kasutamise tingimused

Damixa tooted on loodud sobituma erinevat tüüpi paigaldamisvõimalustega ning on saanud heakskiidu väga paljudes riikides üle kogu maailma. Sinule sobivaima Damixa mudeli valimisel on oluline arvesse võtta teatud olulisi tegureid.


Rõhk, võimsus ja müra:
Veendu, et Sinu valitud mudel vastab Sinu vajadustele. Suure survega segistite puhul peab nende efektiivseks toimimiseks vastama vee surve minimaalselt 120-150 kPa ja maksimaalselt 600kPa.


Ruuminõuded:
Veendu, et Sinu valitud mudeli korrektseks paigaldamiseks on piisavalt ruumi. Segisti mõõtmed leiate kolmemõõtmelistelt joonistelt ja paigaldusjuhistest, mis on lisatud tootepakendisse (joonised ja juhised leiate ka Damixa veebilehelt vastava toote juurest).


Puhastamine:
Kaasaegsete segistite ja duššide valmistamiseks on kasutatud väga erinevaid materjale, et rahuldada klientide erinevaid nõudmiseid toodete disainile ja funktsioonidele. Kahju tekitamise ja kaebuste tekkimise vältimiseks tuleb puhastamisel järgida asjakohaseid nõudeid.
Damixa toodete puhastamine on lihtne – pühi toode peale kasutamist pehme riidega. Regulaarne puhastamine aitab ära hoida katlakivi teket. Saastet ja katlakivi võib eemaldada ka äädika ning nõrga äädikhappe lahusega – lase sel natuke aega toimida ning seejärel loputa rohke veega. Lubatud on kasutada ka seebivett ning teatud puhastusvedelikke.
Tee kindlaks, et Damixa toode ei puutuks kokku tugevate hapetega, eriti vesinikkloriidi või teiste kloorhappe kemikaalidega. Ära kasuta puhastusvahendeid, mis sisaldavad hüdrokloriid-, sipelg-, äädik- või fosforhapet, sest need tekitavad tootele märkimisväärset kahju. Samuti ära pihusta puhastusvahendeid otse tootele, vaid kõigepealt lapile või käsnale.

 
Pane tähele! Ka vedela seebi, šampooni ja vahu jäägid võivad tekitada kahju, seetõttu loputa segisti või dušš pärast kasutamist puhta veega üle. Kui toote pind on juba kahjustunud, suurendavad puhastusvahendid kahju veelgi.


Ettevaatusabinõud külmakahjustuste vältimiseks:
Juhul, kui segisti on paigaldatud ruumidesse, kus segisti sisse jäänud vesi võib jäätuda (nt kütteta suvilad), tuleb vesi peakraanist kinni keerata ning veest tühjendada.